Systemy firewall

Check Point VPN-1 UTM Edge wireless Appliance – EU power su

Producent: Checkpoint Działalność sklepu została zakończona w 2008 roku. Jeśli szukasz Check Point VPN-1 UTM Edge wireless Appliance – EU power su możesz sprawdzić dostępność tego produktu np. w porównywarce cen Skąpiec. Skąpiec

Czytaj dalej 

Check Point Enterprise

Producent: Checkpoint Check Point Enterprise jest kompleksowym rozwiązaniem zapewniającym ochronę sieci korporacyjnej na styku z sieciami zewnętrznymi. Rozwiązanie zapewnia: pełną kontrolę dostępu i wymuszenie reguł dostępu zgodnych z przyjętą polityką bezpieczeństwa korporacji, autoryzację użytkowników, ochronę przed atakami na poziomie sieciowym oraz aplikacyjnym, możliwość budowy sieci VPN w 2 trybach (remote access i site-to-site) oraz mechanizmy QoS.System również zawiera kompletne mechanizmy […]

Czytaj dalej 

Brama firewall VPN-1 UTM Power na 250 użytkowników (moduł do konfig. HA)

Producent: Checkpoint Internet jest niezwykle interesującym środowiskiem, pozwalającym na tanią komunikację z partnerami biznesowymi. Jest również środowiskiem bardzo groźnym, tym groźniejszym im większe jest biznesowe znaczenie Internetu. Skala i różnorodność zagrożeń są ogromne. Wynika to z trudnej do oszacowania ilości potencjalnie niebezpiecznych użytkowników Internetu, mnogości możliwych sposobów ataku i powszechnej dostępności narzędzi służących do ich […]

Czytaj dalej 

Brama firewall VPN-1 UTM Power na 50 użytkowników

Producent: Checkpoint Internet jest niezwykle interesującym środowiskiem, pozwalającym na tanią komunikację z partnerami biznesowymi. Jest również środowiskiem bardzo groźnym, tym groźniejszym im większe jest biznesowe znaczenie Internetu. Skala i różnorodność zagrożeń są ogromne. Wynika to z trudnej do oszacowania ilości potencjalnie niebezpiecznych użytkowników Internetu, mnogości możliwych sposobów ataku i powszechnej dostępności narzędzi służących do ich […]

Czytaj dalej 

Check point UTM-1 Model 1050 – NFR

Producent: Checkpoint Działalność sklepu została zakończona w 2008 roku. Jeśli szukasz Check point UTM-1 Model 1050 – NFR możesz sprawdzić dostępność tego produktu np. w porównywarce cen Skąpiec. Skąpiec

Czytaj dalej 

Lucent VPN Firewall Brick

Producent: Lucent Lucent Technologies oferuje szeroki wybór platform firewall/VPN klasy operatorskiej umożliwiających za­rządzanie bezpieczeństwem sieci, realizację wirtualnych sieci prywat­nych VPN, zarządzanie pasmem transmisyjnym z gwarancją jakości przekazu (QoS) i wiele innych za­awansowanych usług IP. Pozwalają one dostawcom usług tworzyć roz­wiązania odpowiednie dla różnych klientów: począwszy od najwięk­szych centrów danych po najmniej­sze, domowe firmy. Portfolio pro­duktów […]

Czytaj dalej 

Lucent VPN Firewall Brick

Producent: Lucent Lucent Technologies oferuje szeroki wybór platform firewall/VPN klasy operatorskiej umożliwiających za­rządzanie bezpieczeństwem sieci, realizację wirtualnych sieci prywat­nych VPN, zarządzanie pasmem transmisyjnym z gwarancją jakości przekazu (QoS) i wiele innych za­awansowanych usług IP. Pozwalają one dostawcom usług tworzyć roz­wiązania odpowiednie dla różnych klientów: począwszy od najwięk­szych centrów danych po najmniej­sze, domowe firmy. Portfolio pro­duktów […]

Czytaj dalej 

Lucent VPN Firewall Brick

Producent: Lucent Lucent Technologies oferuje szeroki wybór platform firewall/VPN klasy operatorskiej umożliwiających za­rządzanie bezpieczeństwem sieci, realizację wirtualnych sieci prywat­nych VPN, zarządzanie pasmem transmisyjnym z gwarancją jakości przekazu (QoS) i wiele innych za­awansowanych usług IP. Pozwalają one dostawcom usług tworzyć roz­wiązania odpowiednie dla różnych klientów: począwszy od najwięk­szych centrów danych po najmniej­sze, domowe firmy. Portfolio pro­duktów […]

Czytaj dalej 

ACCESS 7×24,SS-CPVE-X8,1Mo,IP4X Tele 8

Producent: Nokia IC Działalność sklepu została zakończona w 2008 roku. Jeśli szukasz ACCESS 7×24,SS-CPVE-X8,1Mo,IP4X Tele 8 możesz sprawdzić dostępność tego produktu np. w porównywarce cen Skąpiec. Skąpiec

Czytaj dalej 

IP290 Disk Based System, Single Shell

Producent: Nokia IC Działalność sklepu została zakończona w 2008 roku. Jeśli szukasz IP290 Disk Based System, Single Shell możesz sprawdzić dostępność tego produktu np. w porównywarce cen Skąpiec. Skąpiec

Czytaj dalej